DỰ ÁN HICON M&E

NHÀ MÁY SPINDEX – NHÀ XƯỞNG 02

Công ty TNNH Công nghiệp Spindex (Hà Nội)

Địa điểm KCN Nội Bài, Hà Nội

Diện tích 10.600 m2

Năm thực hiện dự án 2019

Phạm vi công việc Thiết kế và thi công Cơ Điện