DỰ ÁN HICON M&E

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VPP DELI VIỆT NAM

Công ty TNHH Deli Việt Nam

Địa điểm KCN Yên Phong, Bắc Ninh

Diện tích 110.000 m

Năm thực hiện dự án 2019

Phạm vi công việc Thi công Cơ Điện