DỰ ÁN HICON M&E

NHÀ MÁY S-TEC VINA

Công ty TNHH S-TEC Vina

Địa điểm KCN Đồng Văn IV, Hà Nam

Diện tích 10.000 m2

Năm thực hiện dự án 2018

Phạm vi công việc Thi công Cơ Điện