DỰ ÁN HICON M&E

NHÀ MÁY KTG INDUSTRIAL BẮC NINH

Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp KTG Bắc Ninh

Địa điểm KCN Yên Phong, Bắc Ninh

Diện tích 36.000 m2

Năm thực hiện dự án 2018 – 2019

Phạm vi công việc Thiết kế & thi công Cơ Điện