DỰ ÁN HICON M&E

NHÀ MÁY GUNZETAL

Công ty TNHH Gunzetal Việt Nam

Địa điểm KCN VSIP II-A, Bình Dương

Diện tích 40.000 m2

Năm thực hiện dự án 2018 – 2019

Phạm vi công việc Thi công Cơ Điện