DỰ ÁN HICON M&E

DỰ ÁN SMART SHIRTS

Tên Dự Án:                                Nhà Máy May SMART SHIRTS GARMENT MANUFACTURING Xuân Trường

Chủ Đầu Tư:                              Công ty TNHH ĐẦU TƯ XUÂN TRƯỜNG

Quốc Gia:                                  Việt Nam

Địa Điểm:                                  Xóm 8, Xã Xuân Trung, Huyền Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Diện Tích:                                  500 m2

Năm Thực Hiện Dự Án:           2018