DỰ ÁN HICON M&E

Dự án DYNAPLAST

 

Dynaplast Packging Viet Nam Co. Ltd

Quốc gia Indonesia

Địa điểm VSIP Bac Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam

Diện tích 6000 m2

Giá trị hợp đồng 6,353,600,000VNĐ

Năm thực hiện dự án 2015-2016

Tư vấn thiết kế Tebodin

Thông tin thêm