CAM KẾT CỦA HICON M&E

Cam kết Chất lượng 

 Thường xuyên điều chỉnh các quá trình tác nghiệp để không ngừng nâng cao chất lượng công trình, cải tiến hệ thống quản lý chất     lượng.

 Tận tâm, tận lực hoàn thành công trình đúng hạn, an toàn và bảo hành công trình tận tình, chu đáo.

  Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao đoàn kết nội bộ, kỷ luật, hợp tác, sáng tạo trong lao động.

  Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu phương thức quản lý hiệu quả, công nghệ sản xuất hiện đại, kỹ thuật thi công tiên tiến.

  Không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu của công ty bằng những công trình chất lượng cao.

Cam kết An toàn

 Tuân thủ mọi yêu cầu và quy định của Phát luật Việt Nam trong lĩnh vực An toàn - Sức khỏe - Vệ sinh môi trường và các yêu cầu liên quan.

  An toàn - Sức khỏe - Vệ sinh môi trường không phải là một khía cạnh diễn ra bằng sự may rủi mà đó phải là kết quả của sự nỗ lực quyết liệt, những kế hoạch chi tiết được thực thi bằng tất cả các bên liên quan trực tiếp hay gián tiếp.

  Bằng những nỗ lực của chính mình, chúng tôi cố gắng ngăn chặn mọi tai nạn, thương tật, bệnh nghề nghiệp và những nguy cơ gây cho mọi người lao động.